Un concept UPGRADE 100 powered by George. Primul banking inteligent.

Alexandra Petcu

Head of Project Access Bureau
West University of Timisoara
Despre expert

Alexandra Petcu, Ph.D. coordinates the Digital & Green Living Lab within the West University of Timișoara (UVT), is Head of the EU Project Access Service at UVT and Visiting Assistant Professor at the Faculty of Economics and Business Administration (UVT). With previous experience in public policy on higher education and flexible learning paths for students and a special focus on the impact of the European Universities Initiatives towards a social and innovative EEA and EHEA, Alexandra Petcu coordinates the sustainability strategy of the UNITA – Universitas Montium European University Alliance within UVT. Contributor to the West University of Timisoara’s Sustainability Driven Strategy for Education, Research and Innovation, Alexandra Petcu has 15+ years’ experience in hazardous waste management and entrepreneurship for environmental protection; also, she has contributed to Romanian policymaking on environmental protection prior to Romania’s adherence to the European Union. Most recently, she has coordinated the implementation of a project dedicated to the creation and financing of a sustainability driven student entrepreneurial ecosystem in the West Region of Romania, concluded through the launch of 73 new businesses in the region, all of which have adopted lower CO2 emission targets, biodiversity conservation objectives, the reduction of waste generation or adopting new digital solutions. From a scientific perspective, Alexandra Petcu holds a doctoral degree in Human Capital Accounting and her current research focuses on Living Lab methodologies in schools and Universities to support the education pillar of the EU twin transition.

Ec. Dr. Alexandra Petcu asigură coordonarea Digital & Green Living Lab din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT), coordonează Serviciul de Accesare Proiecte al UVT și este cadru didactic asociat la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (UVT). Având experiență anterioară în politici publice privind învățământul superior și programe flexibile de învățare pentru studenți, cu accent special privind impactul Inițiativelor Universităților Europene asupra caracterului social și inovativ al SEE și al SEIS, Alexandra Petcu asigură coordonarea strategiei de sustenabilitate a UNITA – Universitas Montium, Alianță de Universități Europene din care UVT face parte. Contributor la Strategia de Educație, Cercetare și Inovare a Universității de Vest din Timișoara, și peste 15 ani experiență în managementul deșeurilor periculoase și antreprenoriat pentru protecția mediului, Alexandra Petcu a coordonat implementarea unui proiect dedicat creării și finanțării unui ecosistem antreprenorial studențesc orientat spre sustenabilitate în Regiunea de Vest a României. Proiectul s-a materializat prin lansarea a 73 de noi afaceri în regiune, care au adoptat ținte de reducere a emisiilor de CO2, obiective de conservare a biodiversității, reducerea generării de deșeuri sau adoptarea de noi soluții digitale. Din perspectivă științifică, Alexandra Petcu deține un doctorat în Contabilitatea Capitalului Uman, iar cercetarea sa actuală se concentrează pe metodologiile Living Lab în școli și universități pentru a sprijini pilonul educațional al tranziției duble asumate la nivelul UE.

Articolele acestui expert